OSW

W nowym roku szkolnym życzymy, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, ale też i odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech szkoła będzie także miejscem radości i wielu przyjaźni.

UŚMIECHNIJ SIĘ I BĄDŹ ŻYCZLIWY DLA INNYCH.

Aby dziecko mogło zacząć uczęszczać na zajęcia wymagane jest skierowanie do wczesnego wspomagania z poradni psychologiczno – pedologicznej. Więcej »
Obejmujemy opieką dzieci niesłyszące, również obarczone innymi dysfunkcjami, w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.
Więcej »
Godziny zajęć indywidualnych ustalają rodzice wspólnie z terapeutą, uwzględniając inne obowiązki rodziców i rytm dnia dziecka. Więcej »


zapoznaj się z procesem kształcenia w naszej placówce...

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Technikum

Liceum ogólnokształcące

Szkoła policealna

Wczesne Wspomaganie

Naszym CELEM jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka niesłyszącego, ze szczególnym uwzględnianiem wychowania słuchowo – werbalnego, tak by dziecko osiągnęło w rozwoju maksimum swoich możliwości, a w przyszłości mogło uczestniczyć w życiu społecznym na równi ze słyszącymi rówieśnikami.