OSW

Wszyscy, którzy pracują w naszym Ośrodku mają na celu dobro dziecka. Nauczyciele, uczniowie i rodzice dążą do tego, aby każdy kto kończy naszą szkołę był człowiekiem uczciwym, mądrym przygotowanym do dorosłego i samodzielnego życia (z misji OSW).

Zobacz nas na         

Aby dziecko mogło zacząć uczęszczać na zajęcia wymagane jest skierowanie do wczesnego wspomagania z poradni psychologiczno – pedologicznej. Więcej »
Obejmujemy opieką dzieci niesłyszące, również obarczone innymi dysfunkcjami, w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.
Więcej »
Godziny zajęć indywidualnych ustalają rodzice wspólnie z terapeutą, uwzględniając inne obowiązki rodziców i rytm dnia dziecka. Więcej »


zapoznaj się z procesem kształcenia w naszej placówce...

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła

Technikum

Szkoła policealna

Wczesne Wspomaganie

Naszym CELEM jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka niesłyszącego, ze szczególnym uwzględnianiem wychowania słuchowo – werbalnego, tak by dziecko osiągnęło w rozwoju maksimum swoich możliwości, a w przyszłości mogło uczestniczyć w życiu społecznym na równi ze słyszącymi rówieśnikami.