Plan zamówień publicznych na rok 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb zamówienia

Planowana wartość zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia

1

Dowóz uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących oraz odwożenie po skończonych zajęciach do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Usługa

Przetarg nieograniczony

300 000,00

październik

 

         Przygotował: Małgorzata Napierała

  Zatwierdził: Jolanta Ruła

   

 Poznań, dnia 16 stycznia 2016