XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dyrektor OSW  dla Dzieci  Niesłyszących  im.  Józefa Sikorskiego w Poznaniu zaprasza uczniów oraz nauczycieli do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Znajomości Języka Angielskiego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących,  który odbędzie się w terminie 13-15 kwietnia 2018 roku.

Konkurs będzie rozgrywany w trzech kategoriach
I kategoria - uczniowie szkoły podstawowej klasy V,VI
II kategoria - uczniowie szkoły  podstawowej (VII kl.) i klasy II i III gimnazjalnej
III kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 


Kartę zgłoszenia wraz z propozycjami zadań należy nadsyłać do 31 grudnia 2017 na adres e-mail: konkursangielskipoznan@gmail.com.

D pobrania:
Karta zgłoszenia
Regulamin konkursu
Zakres materiału