Rodzinny Rajd Rowerowy

Dnia 15 czerwca 2019 roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących zaprasza na Rodzinny Rajd Rowerowy Brzegiem Warty.

Współorganizatorami imprezy są:
- Akwen Czerwonak
-  PTTK Oddział Środowiskowy Nowe MiastoUczestnicy mają do wyboru dwie trasy:
Śródecka –  start Amfiteatr Bramy Poznania,
Czerwonacka – Start parking pod Dziewiczą Górą w Czerwonaku

Celem imprezy jest wskazanie prawego brzegu Warty jako trasy pieszo rowerowej – łączącej miasto Poznań z gminą Czerwonak.

Każda trasa ma swój finisz na przystani AKWEN Marina w Czerwonaku.
Limit uczestników to 400 osób. Dla każdego przewidziano pamiątkowy znaczek rajdowy, posiłek i atrakcje na mecie - możliwość wzięcia udziału w zabawach i konkursach z nagrodami.
Szczegóły, regulamin, poglądowe trasy do wyboru, link do zapisów elektronicznych znajdują się na stronie: akwenczerwonak.pl