Implant pniowy

Implant pniowy otworzył drogę dla przywracania słuchu u pacjentów z całkowitą głuchotą pozaślimakową. Daje im szansę na powrót do świata dźwięków, mimo braku możliwości wszczepienia implantu ślimakowego. Bez względu na rodzaj wszczepu po zabiegu zawsze prowadzona jest intensywna rehabilitacja logopedyczna. I choć rezultaty uzyskane u pacjentów ze wszczepem pniowym są gorsze niż u osób, u których zastosowano implant ślimakowy, to jedynie jego zastosowanie daje im szansę powrotu do świata osób słyszących.... czytaj dalej..