Artykuły

Program stymulacji rozwoju

Program stymulacji rozwoju niektórych funkcji poznawczych -Bożena Górska-Smyk

Zaimplantuj dziecko obustronnie

Od niedawna w Polsce wykonuje się implantację obustronną, co przynosi dzieciom zaimplantowanym wymierne korzyści, którymi są m.in.: poprawa percepcji dźwięków i mowy, lokalizacja źródła dźwięków, lepsze rozumienie...

Implant pniowy

Implant pniowy otworzył drogę dla przywracania słuchu u pacjentów z całkowitą głuchotą pozaślimakową. Daje im szansę na powrót do świata dźwięków, mimo braku możliwości wszczepienia implantu ślimakowego. Bez wzgl...

Implant hybrydowy

Dokładne badanie słuchu umożliwia podjęcie decyzji co do wyboru nie tylko aparatu słuchowego, ale również implantu. Implant hybrydowy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które posiadają głęboki ubytek w wysokich częstotliwo...

Neuropatia Słuchowa

Jedną z postaci pozaślimakowych zaburzeń słuchu, w istotny sposób ograniczających korzyści ze stosowania aparatów słuchowych, jest neuropatia słuchowa, zwana również zaburzeniem synchronizacji neuronalnej....