Powitanie wiosny

21 marca 2011 roku Samorząd Wychowanków zorganizował wiosenny rajd wokół Malty. Powitanie wiosny rozpoczął apel, na którym uczniowie poszczególnych klas prezentowali swoje wiosenne stroje - zgodnie z wylosowanym kolorem. Komisja pod przewodnictwem pani dyr. Piechowiak wybrała i nagrodziła dwie klasy: III a ZSZ i LOUI. W konkursie indywidualnym nagrodzono 10 najciekawiej przebranych osób. Po apelu uczniowie i nauczyciele ruszyli nad Maltę. Tam szukali zwiastunów wiosny i wykonywali przydzielone zadania. (prace zostały zaprezentowane na wystawie). Mamy nadzieję, że był to dobry pomysł na spędzanie w taki sposób pierwszwgo dnia wiosny.Opiekunowie Samorządu Wychowanków
z "dużej szkoły"