Klasy sportowe w nowym roku

W nowym roku szkolnym 2011/2012  poszerzamy ofertę kształcenia o klasy sportowe na poziomie pierwszej klasy Gimnazjum i pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Uczniowie tych klas będą mieli zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego.
Istnieje możliwość wyboru profilu sportowego(pływanie, tenis stołowy, lekka atletyka).