Odszedł nasz kolega i były dyrektor

Janusz Wyrembek
1941 — 2011
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 14 maja 2011 roku zmarł Pan Janusz Wyrembek emerytowany dyrektor Ośrodka.
Pan Janusz Wyrembek pracował w naszej placówce przez 28 lat. W Ośrodku został zatrudniony 1 września 1972 jako wychowawca dzieci i młodzieży w internacie. Przez cztery lata pracy z dziećmi dał się poznać jako wspaniały pedagog i w 1976 roku został powołany na stanowisko kierownika internatu, które stanowisko piastował przez 8 lat. Jego praca wychowawcza została doceniona i w 1984 został awansowany na stanowisko dyrektora Ośrodka. Stanowisko dyrektora Ośrodka pełnił do 1989 roku.
1 września 1989 roku po trudach pracy pedagogicznej Pan Janusz Wyrembek przeszedł na emeryturę, jednak nie zerwał swoich kontaktów z Ośrodkiem. Nadal pracował jako nauczyciel dzieci i młodzieży. Swoją fachową wiedzą z zakresu surdopedagogiki dzieli się jako doradca i opiekun metodyczny z nauczycielami rozpoczynającymi pracę w naszej placówce. Wydał kilka publikacji z zakresu surdopedagogiki i historii naszego Ośrodka.
Za swoją długoletnią pełną trudu i poświęcenia pracę pedagogiczną i działalność społeczną został nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma innymi nagrodami i wyróżnieniami.
Pomimo choroby bywał z nami w czasie wielu uroczystości szkolnych, do końca interesował się problemami naszej Społeczności.
W naszej pamięci pozostanie jako człowiek wielkiego serca, ogromnej życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych ludzi.