Szkoła przetwania w ośrodku "Jagoda"

W tym roku odbył się już 10-ty wyjazd na „Szkołę Przetrwania”. Wszystko zaczęło się w 2002 roku i niezmiennie trwa do dziś. Leśniczówka Jagoda,  z dala od cywilizacji ,w głębokim lesie, znajdująca się w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Warunki w Jagodzie nie zmieniły się od lat. Żyjemy tam jak dawiej żyli ludzie przed 100-u laty: bez prądu i wody. Nie jest tak tragicznie; wodę czerpiemy z pompy sprzed budynku,  palimy w piecach i w pomieszczeniach mamy ciepło, a posiłki  jemy przy świecach. Kto odważny myje się w jeziorze albo pod pompą; dla kogo to za duże wyzwanie ,bierze  ciepłą wodę z kotła i kąpie się w misce. Przygotowujemy sami posiłki, zbieramy grzyby i dużo chodzimy po lesie.  Jest czas na rozmowę i zabawę. Uczymy się życia zgonie z prawami natury. Nauczycielom oraz uczniom  wyjazd dostarcza   wielu doznań. Zapominamy na 5 dni o elektryczności, komputerach, telewizji, sklepach, szkole.  W tym roku  w wyjeździe uczestniczyły  4 klasy pierwsze; Odbyły się dwa turnusy 12-16.IX. (Spol, TPI)  oraz 16-20.IX (Ia, Ib,). Czekamy na Was za rok.
Konrad Jakubowski, Justyna Gronek