Pasowanie na ucznia pierwszej klasy

W dniu 28 października 2011 w naszym Ośrodku miała miejsce  uroczystość  pasowania na ucznia naszych najmłodszych wychowanków z klasy 1a.  
Był to pierwszy tak ważny i poważny debiut pierwszoklasistów.  W tym dniu najmłodsze dzieci w obecności zaproszonych gości złożyły przysięgę. Po raz pierwszy ślubowały na sztandar szkoły uczyć się pilnie, szanować wszystkich pracowników Ośrodka, być dobrymi kolegami oraz przyjaciółmi roślin i zwierząt  a także swoim zachowaniem  sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Podczas uroczystości maluchy przedstawiły krótką część artystyczną. Na początek uczniowie klasy drugiej i trzeciej w rytm piosenki „ Ojciec Wirgiliusz” zaprosili swoich młodszych kolegów do wspólnej zabawy. Następnie uczniowie zaprezentowali grę na instrumentach muzycznych do piosenki „ Panie Janie”.   Była też inscenizacja piosenki  „Kropka, kropka, kreska, kreska” oraz „ Marsz dzieci”. 
Najważniejszym punktem programu było złożenie uroczystej przysięgi.  Aktu pasowania  dużą żółtą kredką dokonała Pani Dyrektor – Tatiana Hylla , która wręczyła również pamiątkowe dyplomy, upominki, a także inne łakocie dla wszystkich dzieci biorących udział w przedstawieniu. Uroczystość pasowania na pierwszoklasistów była imprezą niezwykle udaną. Mamy nadzieję, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci uczniów i rodziców. 
Naszym pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów i radości z uczęszczania do szkoły.