X Ogólnopolski Przegląd Artystyczny

X Ogólnopolski Przegląd Artystyczny odbył się na terenie naszego ośrodka w dniach 13-14 stycznia 2012 roku. Uczestniczyły w nim zespoły artystyczne z ośrodków z Lublińca, Warszawy, Raciborza, Sławna, Łodzi i Poznania. Celem imprezy była integracja młodzieży. Sztuka to element, który ułatwia taką integrację w każdym środowisku. Przegląd przebiegał w twórczym i pełnym oczekiwania nastroju. W tym roku zastosowano formę teatralno-festynową, która okazała się bardzo atrakcyjnym sposobem prezentacji. Wielu nauczycieli, wychowawców oraz wychowanków czynnie brało udział w organizacji imprezy.
                                                                                             Szymon Dziwisz