Olimpiada Języka Migowego i Miganego w Lublinie

33 wychowanków ośrodków dla niesłyszących i niedosłyszących z całej Polski wzięło udział w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Migowego i Miganego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, która w sobotę 17bm. Odbyła się w Lublinie. Zawody rozgrywano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej przy ul. Pogodnej
Hasło tegorocznych zawodów brzmiało: ,,słyszymy sercem’’
Nasz ośrodek reprezentowały uczennice: Katarzyna Kaptur z kl. TPIV oraz Ewelina Dukarska z kl. TPIII. Obydwie uczennice startowały w konkurencji SJM. Cieszymy się, gdyż Kasia zajęła II miejsce a Ewelina IV miejsce. Gratulujemy!!!