Spotkanie w Rydze

W kwietniu odwiedziliśmy Ośrodek dla Niesłyszących w Rydze na Łotwie.
Informacja o tym spotkaniu na stronie dotyczącej projektu "Comenius".