Jubileusz 180 lat!

18. 05. 2012 r. odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 180 – lecia naszego Ośrodka. Od września 2011 r. trwały przygotowania do tego święta. Uroczystości rozpoczęły się apelem, podczas którego złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową naszego patrona J. Sikorskiego. Następnie zaproszeni goście, grono pedagogiczne wraz z wychowankami udali się do kościoła p.w. Jana Jerozolimskiego na Mszę św. Po Mszy św.w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia. Wśród licznie przybyłych gości zaszczyciła nas swoją obecnością p. Elżbieta Walkowiak-wielkopolski kurator oświaty, dyrektorzy ośrodków dla dzieci niesłyszących w Polsce i z Łotwy, sponsorzy, emerytowani pracownicy oraz inne osoby zaprzyjaźnione z naszą placówką.
Po części oficjalnej, podczas której na ręce p.dyr. Jolanty Ruła przekazano liczne życzenia dla całej społeczności ośrodka, odbyła się część artystyczna, a w niej wystąpili wychowankowie z zespołów: Anioły i demony, Odlot – 13, Małe pinezki.
Jubileusz 180 – lecia naszej placówki przeszedł już do historii ośrodka.
„ Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostaną w naszej pamięci na zawsze ... ‘’


Na placu apelowym:

Msza Święta:

Część oficjalna:

Część artystyczna:

Spotkanie towarzyskie: