Szkolny konkurs języka angielskiego

Dnia 25.04.2012 w OSW w Poznaniu odbył się Szkolny Konkurs Znajomości Języka Angielskiego. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I i II gimnazjum.
Podczas Konkursu uczniowie pisali test składający się z 12 różnorodnych zadań, sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki języka angielskiego na poziomie gimnazjum. Wyniki konkursu zostały ogłoszone dnia 10.05.20 12 przez p. Ewę Pawlak i p. Joannę Grajewską. I miejsce zdobyli Michał Barski z klasy IA, który uzyskał znacznie większą ilość punktów niż pozostali uczniowie. Michał otrzymał dyplom oraz książkę i inne drobne nagrody. Pozostali uczniowie również otrzymali drobne nagrody przygotowane przez nauczycielki języka angielskiego. Myślę, że udział w Konkursie był dla uczniów okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości języka angielskiego, a także źródłem motywacji do dalszej nauki.