II Zjazd Absolwentów

25 maja 2012 roku z okazji obchodów 180 - lecie naszego Ośrodka odbył się II Zjazd Absolwentów. Na spotkanie byłych uczniów przybyło około 100 uczestników. W czasie zjazdu absolwenci obejrzeli występy artystyczne szkolnych kół teatralnych, szkołę i internat oraz liczne zmiany jakie się w tych obiektach dokonały. Przy wspólnym posiłku i kawie wspominali dawne czasy szkolne.