Zapraszamy na KONKURS KRASOMÓWCZY


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Poznań – „Nowe Miasto” im. F. Jaśkowiaka


Z A P R A S Z A
NA
WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE I FINAŁ KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH.


Miejsce konkursu: Poznań – Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu 
Termin: 20 października 2012 roku

Pobierz dokumenty:
regulamin konkursu
karta zgłoszenia
program konkursu