Kurs Prawa Jazdy-harmonogram spotkań

W kursie mogą uczestniczyć osoby z poza Ośrodka.

I –Warunki uczestnictwa
-    wiek 18 lat w dniu egzaminu państwowego
-    pozytywne zaświadczenie z badań lekarskich

II – Szkolenie obejmuje
-    60 godzin lekcyjnych teorii
-    30 godzin zegarowych indywidualnej nauki jazdy z instruktorem
-    zorganizowanie 3-ech terminów egzaminów państwowych
     (z tłumaczem języka migowego)
-    przekazanie materiałów do nauki ( książki, testy )
 

III – Odpłatność
 
-    cena kursu 1390 zł. Możliwość zapłaty w ratach:

            pierwsza rata :  płatna do 19 października 2012  -   270 zł
            druga rata:       płatna do 15 listopada               -   280 zł
            trzecia rata:      płatna do  15 grudnia                -   280 zł
            czwarta rata:    płatna do  15 stycznia    2013     -   280 zł
            piąta rata:        płatna do  15 lutego                  -   280 zł
                                                                                   _________
                                                             
                                                                      Razem     1390 zł

-    badanie lekarskie  50 zł
-    opłata za egzamin państwowy (część teoretyczna i praktyczna) 149 zł (aktualnie)

                       Zajęcia teoretyczne  
 
19 października          piątek               godz.  16:00 – 19:00   +   badanie lekarskie
20 października          sobota               godz.   9:00 – 12:00  
26 października          piątek               godz.  16:00 – 19:00                                               
27 października          sobota               godz.   9:00 – 12:00    +  badanie lekarskie
9  listopada                piątek               godz.  16:00 – 19:00
10 listopada               sobota               godz.   9:00 – 12:00                                            
16 listopada               piątek               godz.  16:00 – 19:00                                              
17 listopada               sobota               godz.   9:00 – 12:00
23 listopada               piątek               godz.  16:00 – 19:00                                              
24 listopada               sobota               godz.   9:00 – 12:00
30 listopada               piątek               godz.  16:00 – 19:00                                                 
1  grudnia                  sobota               godz.   9:00 – 12:00
7  grudnia                  piątek               godz.  16:00 – 19:00                                              
8  grudnia                  sobota               godz.   9:00 – 12:00
14 grudnia                 piątek               godz.  16:00 – 19:00                                              
15 grudnia 2012 r.      sobota               godz.   9:00 – 1200                                                                                                 
4  stycznia 2013 r.      piątek               godz.  16:00 – 19:00
5  stycznia                 sobota               godz.   9:00 – 12:00

                         11 stycznia godz. 1200 spotkanie  z  rodzicami
   
  1 lutego                 piątek               godz.  16:00 – 19:00     
  2 lutego                 sobota              godz.   9:00 – 12:00   
   
  8 lutego                 piątek               godz.  16:00 – 19:00   EGZAMIN WEWNĘTRZNY     
 
15 lutego                 piątek              godz.  16:00 – 19:00     EGZAMIN WEWNĘTRZNY