Konkurs Krasomówczy - podsumowanie

Dnia 20 października 2012 roku odbyły się w naszym Ośrodku Wojewódzkie Eliminacje i Finał Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.
Bezpośrednim organizatorem było PTTK Poznań Nowe Miasto.
Nasz ośrodek był współorganizatorem imprezy.
Naszym zadaniem było:
•    przygotować salę gimnastyczną na rozpoczęcie i zakończenie konkursu,
•    przygotować sale konkursowe,
•    troszczyć się aby dzieci, młodzież i nauczyciele czuli się dobrze i byli zadowoleni.

Temat wypowiedzi: Mój region  (wiadomości na temat faktów, zdarzeń, historii, walorów przyrodniczych, krajoznawczych, turystycznych, wrażeń z wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi, ich pasji i dokonań, zapamiętane ciekawe miejsca itp Wielkopolski.)
Komisje oceniały wypowiedzi wg poniższego kryterium:
- zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu
- konstrukcje wypowiedzi,
- ogólną prezentację tematu,
- sugestywność wypowiedzi,
- jasność i logiczność formułowanych myśli,
- płynność oraz poprawność wyrażania się,
- bogactwo języka i jego barwność.

Po zakończonym konkursie wszyscy udali się na obiad przygotowany przez nasze panie kucharki.
O godzinie 14.00 nastąpiło ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu.
Osoby, które zajęły I i II miejsca wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się Golubiu Dobrzyniu (szkoła ponadgimnazjalna) i Legnicy ( szkoła podstawowa i gimnazjum).
Bardzo gorąco chciałabym podziękować organizatorom: pani Marzenie Owczarzak Lulka, pani Majce Nowak, pani Magdalenie Cichockiej.
Dziękuję również pani Lidii Andrzejewskiej i pani Arlecie Wojciechowskiej za pracę w komisjach konkursowych.
Mam nadzieję, ze w przyszłym roku nasz Ośrodek będzie miał swojego przedstawiciela.
                                    Aneta Józefczak