XI Ogólnopolski Przegląd Artystyczny

Przegląd odbył się w naszej placówce 26-27 października. Celem imprezy była integracja młodzieży. Sztuka to jeden z elementów sposobu integracji. Impreza przebiegała w radosnym i twórczym nastroju. Forma festynu artystycznego okazała się trafnym sposobem integrującym dzieci i młodzież ( przenoszenie krzeseł, przygotowanie stołówki do słodkiego poczęstunku, prowadzenie dyskoteki, zachowanie podczas pobytu gości na terenie ośrodka.) Wielu nauczycieli i wychowawców czynnie brało udział w organizacji przeglądu. Na XI ogólnopolskim przeglądzie artystycznym podjęliśmy nowy kierunek współpracy z dziećmi, młodzieżą artystyczną oraz opiekunami zespołów. Są to warsztaty które w tym roku były prowadzone przez nasze koleżanki i kolegów i cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony zespołów przyjezdnych. Planujemy, że następne warsztaty będą miały charakter wymiany doświadczeń między wszystkimi zainteresowanymi taką formą doskonalenia swojego warsztatu pracy i umiejętności.