Pasowanie na Ucznia

Uroczystość pasowania rozpoczęła się od krótkiego występu artystycznego, w którym uczniowie z klasy 1b zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, muzyczne i ruchowe. Dzieci zostały zaproszone na scenę przez ich starszych kolegów z klasy 1a, którzy pełnili rolę gospodarzy i pomogli nowym uczniom w pokonaniu tremy przed występem. Małych artystów podziwiali zaproszeni goście: dyrekcja, rodzice, uczniowie szkoły podstawowej wraz z nauczycielami. Wszyscy nagrodzili występy pierwszaków gromkimi brawami. Po części artystycznej uczniowie z klasy 1b włożyli czerwone birety i ślubowali na sztandar szkoły, że będą wzorowo wywiązywać się z obowiązków uczniowskich i godnie reprezentować nasz ośrodek. Zgodnie z tradycją po uroczystej przysiędze  pani dyrektor T.Hylla pasowała wszystkie dzieci na uczniów klasy pierwszej symbolicznym ołówkiem. Pasowani uczniowie wpisali się do księgi pamiątkowej. Następnie pani dyrektor wręczyła wszystkim  dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz słodkie niespodzianki.

Lucyna Miszczak