Wizyta w Policyjnej Izbie Dziecka

Dnia 11marca 2013 roku grupa młodzieży wraz z wychowawcami udała się do Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu.
W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się jakie są podstawowe zadania izby:
- zapewnienie całodobowej, doraźnej opieki wychowawczej zatrzymanym nieletnim,    
- prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej,
- prowadzenie pracy wykrywczej dotyczącej przestępstw i ich sprawców.
W Policyjnej Izbie Dziecka umieszczani są nieletni, którzy popełnili czyn karalny.
Młodzież w wieku od 13 do 17 lat, która dopuści się kradzieży, włamania, rozboju, wymuszenia, handlu narkotykami lub innego czynu karalnego, wobec którego występują przesłanki zatrzymania, może być  umieszczona w PID, gdzie może przebywać nawet  do 3 dni od momentu zatrzymania. Ponadto do placówki trafiają uciekinierzy z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Muszą mieć oni ukończone 13 lat, ale nie więcej niż 21, a ich pobyt nie może trwać dłużej niż 5 dni.
Nieletni przebywający w Policyjnej Izbie Dziecka ma zapewniony ustalony porządek dnia np. gry świetlicowe, czytelnictwo, natomiast pracownicy pedagogiczni prowadzą w tym czasie działalność wychowawczą i profilaktyczną.
Zwiedziliśmy cały budynek, a policjanci odpowiedzieli na nasze pytania.
Nie życzymy nikomu, by trafił do Izby!

pani Asia Grygiel