Warsztaty dla opiekunów samorządów

Na uroczystym otwarciu warsztatów uczestnicy warsztatów obejrzeli film o Ośrodku. Następnie wzięli udział w szkoleniu „Samorząd-spojrzenie w przyszłość" przeprowadzonym przez metodyka ODN. Wieczorem goście zostali zaproszenie na zajęcia przeprowadzone przez Anię Wronę, Anię Zgołę i Dominika Kuehna. Drugiego dnia warsztatów każdy ośrodek przedstawił prezentację multimedialną na temat działań podejmowanych przez młodzież w Samorządzie. Następnie wszyscy uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy opiekunów i wspólnie opracowali dokument, w którym ujęto imprezy organizowane lub współorganizowane przez Samorządy i pomysły na ich realizację. Kolejnym punktem warsztatów była zabawa zorganizowana i przeprowadzona przez młodzież z naszego Samorządu Wychowanków dla dzieci z najmłodszych grup internatowych. Zarówno Goście, jak i organizatorzy byli bardzo zadowoleni z przebiegu warsztatów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację spotkania!

KAROLINA KSIĄŻCZAK