Wizyty gości z Poczdamu

 W dniach 24-25.kwietnia 2013 przebywali w Poznaniu nauczyciele z naszej zaprzyjaźnionej szkoły w Poczdamie, pani Dyrektor Uta Kapp, zastępca Dyrektora pan Armin Wolf, koordynatorka współpracy pomiędzy naszymi szkołami pani Heike Schulz oraz dwie nauczycielki, panie Julia Frey i Evelyn Plenzke W czwartek 25.04. goście odwiedzili nasz Ośrodek i uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wizyta, choć była krótka, przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Nasi goście bardzo cieszyli się z możliwości poznania metod, form i warunków pracy z uczniem niesłyszącym w polskiej szkole. Podkreślali doskonałe przygotowanie nauczycieli, dobór środków dydaktycznych i aktywność naszych uczniów oraz towarzyszącą całej wizycie gościnność.
Małgorzata Kopczyńska-Urbaniak