Dofinansowanie do podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom  OSW

kl.  I -VI szkoły podstawowej

kl. I -III gimnazjum

kl. I - III szkoły zawodowej

kl. I - III liceum ogólnokształcącego

kl. I - IV technikum

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

1. wniosek o przyznanie  dofinansowania zakupu podręczników,

2. kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

3. dowód zakupu ( rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników)

Wnioski o dofinansowanie  składa się  do dyrektora szkoły , do 30 września 2013 r.

Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania  zakupu podręczników i przekazuje ją do Prezydenta Miasta Poznania reprezentowanego przez Poznańskie Centrum Świadczeń - www.pcs-poznan.pl