Pasowanie na ucznia

Jak co roku odbyła się w naszym Ośrodku uroczystość „Pasowania na ucznia” dzieci z klasy 1a. W tym roku szkolnym 2013/2014 społeczność Ośrodka przyjęła do swojego grona Agnieszkę Korpys, Andrzeja Ruszczyńskiego i Kacpra Kołodziejczaka. W pierwszej części nasi nowi uczniowie zaprezentowali próbkę swoich aktorskich umiejętności w krótkim programie artystycznym, zostali również pięknie przywitani i zaproszeni do wspólnej nauki przez uczniów klasy 2a i 2b. W części oficjalnej złożyli ślubowanie, w którym między innymi zobowiązali się pilnie uczyć, szanować kolegów, koleżanki i wszystkich pracowników Ośrodka a także szanować przyrodę.. Następnie zostali uroczyście pasowani na ucznia, co zostało przypieczętowane dyplomem i kuferkiem pełnym słodkich niespodzianek.