Zapraszamy na Konkurs I Pomocy Przedmedycznej

Mamy przyjemność zaprosić do naszego Ośrodka wszystkich chętnych na:
I KONKURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

Cele konkursu:
1.    Integracja dzieci i młodzieży uczących się w szkołach specjalnych
2.    Zainteresowanie uczestników tematyką związaną z udzielaniem pierwszej pomocy
3.    Zapoznanie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
w zakresie przywracania funkcji oddechowej i krążeniowej
4.    Wdrażanie do podejmowania decyzji zarówno samodzielnie jak i w grupie
5.    Wzmacnianie postaw obywatelskich
6.    Nabycie niezbędnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
7.    Zwiększenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych
Termin konkursu:
3 czerwca 2014  roku
Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konkursie do dnia 28 lutego 2014 roku. Karty zgłoszeń prosimy przesłać do dnia 15 kwietnia 2014 roku.
Kontakt w sprawie konkursu:  konkurspierwszapomoc@o2.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: www.surdo.pl/agencjainf  w zakładce PCK.

Założenia programowe:

Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą praktyczną z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach mających miejsce w szkole, domu, pracy, wypadkach komunikacyjnych czy w sytuacjach zagrożenia zdrowia bądź życia.
Uczestnicy powinni:
•    Potrafić zebrać wywiad od osoby poszkodowanej i wezwać pomoc
•    Ocenić stan poszkodowanego
•    Wiedzieć jak postąpić podczas omdlenia i utraty przytomności
•    Wiedzieć co należy zrobić z ciałem obcym w oku czy nosie
•    Rozpoznać ranę i ją zaopatrzyć
•    Potrafić zatamować krwotok z nosa lub rany
•    Potrafić przeprowadzić resuscytację
•    Potrafić udzielić pomocy podczas poparzenia gorącą wodą lub ogniem
•    Potrafić unieruchomić złamanie
•    Wykazać się umiejętnością transportu poszkodowanego
•    Potrafić zachować się odpowiednio podczas wypadku komunikacyjnego z uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa
•    Posiadać dobrą ogólną sprawność fizyczną

Zasady uczestnictwa:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będą oni pracować w grupie. Grupa powinna składać się z 5 osób + 2 opiekunów (z których przynajmniej jeden będzie gotowy do wyjścia w teren). Każda grupa powinna być wyposażona w apteczkę, wygodne obuwie i odpowiednią odzież.
Konkurs:  zajęcia w terenie połączone z praktycznymi zadaniami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy