Szkolny konkurs ekologiczny

W maju  już po raz 4 spotkaliśmy się na szkolnym konkursie ekologicznym, który w tym roku szkolnym odbywał się pod hasłem „dla Ziemi , dla Siebie”.
na wstępie konkursu uczniowie przypomnieli podstawowe pojęcia związane z ekologią, np. segregacja, odpady, recykling, kompost, złom, smog, makulatura , oglądając  krótkie filmy promujące ekologiczne postępowanie.
Potem rozwiązywali test, krzyżówkę, rysowali ,jak oszczędzać wodę oraz jak ponownie wykorzystać szkło, plastik, makulaturę oraz złom. sprawdzili także znajomość podstawowych zjawisk ekologicznych: efekt cieplarniany ,kwaśne deszcze, smog, dziura ozonowa.
wszyscy wykazali się dużą znajomością  słownictwa ekologicznego. na zakończenie podpisali deklarację, że zobowiązują się:
•    Dbać o otaczającą przyrodę !
•    Nie deptać trawników !
•    Nie wyrzucać śmieci byle gdzie !
•    Segregować surowce wtórne: makulaturę, plastik, szkło, złom !
•    Korzystać z opakowań wielokrotnego użytku np. butelek zwrotnych.
Uczestnicy zostali nagrodzeni i obiecali, że w przyszłym roku szkolnym znowu sprawdzą swoje wiadomości na temat ekologii i zachęcą innych do udziału w konkursie .
Nagrodzeni:
Andżelika Tęgos, Michał Barski, Martyna Sikorska, Sebastian Rządkowski

             Gratulujemy!