Projekt "Mały Medyk"

16 czerwca uczniowie klas piątych i szóstych szkoły podstawowej wraz z wychowawcami uczestniczyli w absolutorium, kończącego projekt "Mały Medyk" Polska Akademia Dzieci na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie uczestniczyli w dziewięciu spotkaniach, na których odbywały się wykłady z botaniki, zoologii, historii medycyny  ( te wykłady były przygotowywane przez uczestników - uczniów szkół podstawowych) i medycyny (wykłady prowadzone przez lekarzy i profesorów uniwersyteckich) . Koordynatorem projektu z ramienia naszej szkoły była Dorota Kąkolewska.  
Zajęcia te były dla uczniów i nauczycieli bardzo ciekawym doświadczeniem i bodźcem do rozmów na temat ochrony zwierząt i własnego zdrowia, dbania o higienę,  współczesnego leczenia chorób cywilizacyjnych. Dowiedzieliśmy się jaki wpływ ma na nasze życie jedzenie, zachowanie, społeczeństwo i geny. Uczestniczyliśmy w eksperymentach i pokazach szkoleniowych. Juz czekamy na kolejna odsłonę w przyszłym roku akademickim. 
Katarzyna Falkowska