Warsztaty w muzeum narodowym

W drugim semestrze uczniowie klas czwartych i piątych uczestniczyli w czterech interdyscyplinarnych warsztatach, które odbywały się w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu: Galerii Malarstwa i Rzeźby, Muzeum Etnograficznym, Wielkopolskim Muzeum Wojskowym i Muzeum Historii Miasta Poznaniu (Ratusz). Celem tych warsztatów było ćwiczenie umiejętności, które będą sprawdzane na sprawdzianie szóstoklasisty: czytanie, rozumienie, wykorzystanie wiedzy w praktyce. 
Na każdych z zajęć uczniowie oprócz poznania przestrzeni muzealnej i obcowania z przedmiotami dawnymi, mieli do wykonania zadania z przedmiotów: język polski, matematyka, historia i społeczeństwo, przyroda i język angielski. Wszystkie zadania dotyczyły sprawdzenia ich wiedzy i ćwiczenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji z wystaw, tekstów, materiałów ikonograficznych. 
Mam też nadzieję, że wszyscy uczestnicy zachwycili się pięknymi przestrzeniami i eksponatami, między którymi mieliśmy szansę przebywać. 
Katarzyna Falkowska