Szkoła dla rodziców

Pedagog szkolny Jolanta Kuryś Skrzypczak zaprasza Rodziców do uczestnictwa w zajęciach "Szkoły dla rodziców", których celem jest pogłębianie umiejętności wychowawczych i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w rodzinach. 
Termin: w piątki o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej ("Biały Domek"), pokój nr 7.
Kontakt telefoniczny: 61 8767204