Kurs na "prawo jazdy"

Zapisy chętnych na kurs prawo jazdy  w sekretariacie ośrodka   do 24 października br.

Kurs będzie prowadzony przy współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców  „ PIRAT" oraz tłumaczem języka migowego Panią Bożenę Szymańską.

Zajęcia teoretyczne rozpoczną  się w listopadzie 2014 a skończą się w marcu 2015 roku egzaminem wewnętrznym.

Wykłady odbywać się będą w piątki w godz. 1600- 1900 i w soboty w godz. 900- 1200 według ustalonego harmonogramu  spotkań w salach dydaktycznych i pracowniach komputerowych budynku  Z. Sz. Z.

Indywidualna nauka jazdy z instruktorem rozpocznie się w grudniu 2014 roku.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
                                                        - ukończenie 18 lat - do 30 kwietnia 2015 roku
                                                        - pozytywne zaświadczenie badań lekarskich
  - opłata za kurs (możliwość płatności w ratach)

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu na TRAKTOR lub MOTOCYKL za dodatkową opłatą.  
Bliższe informacje o kursie można uzyskać pod numerem telefonu 0-61 877-57-19 wew.32.   
                                                                        Sylwester Mroczek                                                                                                                        


 I -Warunki uczestnictwa

-         wiek 18 lat w dniu egzaminu państwowego
-         pozytywne zaświadczenie z badań lekarskich

II - Szkolenie obejmuje

-         60 godzin lekcyjnych teorii
-         30 godzin zegarowych indywidualnej nauki jazdy z instruktorem
-         zorganizowanie 3-ech terminów egzaminów państwowych (z tłumaczem języka migowego)
-          przekazanie materiałów do nauki ( książki, testy )

III - Odpłatność
-         cena kursu 1390 zł. Możliwość zapłaty w ratach:
            pierwsza rata : płatna do 30 października 2014  -   270 zł
            druga rata:       płatna do 20 listopada              -   280 zł
            trzecia rata:     płatna do  20 grudnia                -   280 zł
            czwarta rata:   płatna do  20 stycznia    2015     -   280 zł
            piąta rata:        płatna do  20 lutego                  -   280 zł
                                                                     _________
                                                  Razem                        1390 zł

-         badanie lekarskie  100 zł
-         opłata za egzamin państwowy (część teoretyczna i praktyczna) 149 zł  (aktualnie )