Zapraszamy na Seminarium "Kultura bez barier"


Dostępność instytucji dla osób niesłyszących

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oraz Brama Poznania ICHOT wspólnie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących na Śródce zapraszają na seminarium poświęcone uczestnictwu osób niesłyszących i niedosłyszących w kulturze.

Seminarium jest zwieńczeniem trwającego pół roku projektu, którego zadaniem było stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci niesłyszących, a także wypracowanie modelu współpracy oraz udogodnień dla osób z  dysfunkcją słuchu. Bogatsi o realizację tego projektu, pragniemy podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem oraz oddać głos ekspertom, którzy doradzą w jaki sposób oferta instytucji kultury może być realizowana z uwzględnieniem potrzeb osób niesłyszących.

W programie seminarium znajdzie się m.in. premierowy pokaz filmu „Wyspa pełna historii" nakręconego przez dzieci i młodzież z OSW na Śródce podczas odbywających się w październiku warsztatów. Omówione zostaną także możliwe kierunki rozwoju oferty z uwzględnieniem odbiorcy niesłyszącego zarówno od strony formalnej, jak i praktycznej. Podczas seminarium będzie można również zwiedzić Bramę Poznania wraz z ekspozycją i zapoznać się z zastosowanymi w niej udoskonaleniami dla osób z dysfunkcją słuchu.

Szczegółowy program seminarium zostanie opublikowany wkrótce.

Informacje praktyczne:

1.    Termin: 02.12.2014, g. 10.00-14.00

2.    Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

3.    Koszt: bezpłatne

4.    Adresat: pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby pracującej na co dzień z osobami niepełnosprawnymi

5.    Rezerwacja:

·         Telefoniczna: Biuro Obsługi Klienta Bramy Poznania, tel. 61 647 7634 (wt.-pt. w godz. 9.00-14.00)

·         Mailowa: edukacja@bramapoznania.pl

·         Osobista: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Punkt Informacji w Holu Głównym

6.    Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Kino na wyspie. Warsztaty partycypacyjne dla niesłyszących" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.