I konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wszyscy uczestniczyli w warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez MOSP oraz OSP Swarzędz, podczas których omawiane i przypominane były podstawowe zasady udzielania pomocy przedmedycznej u osób ze złamaniem ręki, z zawałem serca, osobom które straciły przytomność itp. W drugim etapie uczestnicy udali się na trasę konkursową wzdłuż Jeziora Maltańskiego podczas której rozwiązywali zadania medyczne z udziałem pozorantów, poprzeplatane zadaniami sportowymi. Młodzież wykonywała takie zadania medyczne, jak: złamanie nogi, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, krwotok z nosa, omdlenie, pozycja boczna ustalona i rana ręki z ciałem obcym. Na koniec każda drużyna miała za zadanie przygotować proporzec z dostępnych materiałów opatrunkowych. Następnie poszczególne ekipy uczestniczyły w zajęciach z bezpieczeństwa przygotowanych przez Straż Miejską – Poznań Nowe Miasto. W tym czasie Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej i Organizatorów podliczała zdobyte przez uczestników punkty.  Zwyciężyła drużyna Szkolnego Koła PCK z Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, drugie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, a trzecie uczniowie klasy pierwszej liceum z OSW dla Niesłyszących.
Cały konkurs zakończył się podsumowaniem, omówieniem zadań wykonanych prawidłowo jak również omówieniem popełnionych błędów. Cała impreza była bardzo udana, a zgłoszone drużyny już wyraziły chęć uczestniczenia w niej kolejny raz za rok.