II konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Mamy przyjemność zaprosić do naszego Ośrodka wszystkich chętnych na
II KONKURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH


Cele konkursu:

1.     Integracja dzieci i młodzieży uczących się w szkołach specjalnych

2.     Zainteresowanie uczestników tematyką związaną z udzielaniem pierwszej pomocy

3.     Zapoznanie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie przywracania funkcji oddechowej i krążeniowej

4.     Wdrażanie do podejmowania decyzji zarówno samodzielnie jak i w grupie

5.     Wzmacnianie postaw obywatelskich

6.     Nabycie niezbędnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

7.     Zwiększenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych

Termin konkursu:

24 czerwca 2015  roku

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konkursie do dnia 15 marca 2015 roku. Karty zgłoszeń prosimy przesłać do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Kontakt w sprawie konkursu:

konkurspierwszapomoc@o2.pl

Założenia programowe:

Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą praktyczną z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach mających miejsce w szkole, domu, pracy, wypadkach komunikacyjnych czy w sytuacjach zagrożenia zdrowia bądź życia.

Uczestnicy powinni:

·        Potrafić zebrać wywiad od osoby poszkodowanej i wezwać pomoc

·        Ocenić stan poszkodowanego

·        Wiedzieć jak postąpić podczas omdlenia i utraty przytomności

·        Wiedzieć co należy zrobić z ciałem obcym w oku czy nosie

·        Rozpoznać ranę i ją zaopatrzyć

·        Potrafić zatamować krwotok z nosa lub rany

·        Potrafić przeprowadzić resuscytację

·        Potrafić udzielić pomocy podczas poparzenia gorącą wodą lub ogniem

·        Potrafić unieruchomić złamanie

·        Wykazać się umiejętnością transportu poszkodowanego

·        Potrafić zachować się odpowiednio podczas wypadku komunikacyjnego z uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa

·        Posiadać dobrą ogólną sprawność fizyczną


Zasady uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będą oni pracować w grupie. Grupa powinna składać się z 5 osób + 2 opiekunów (z których przynajmniej jeden będzie gotowy do wyjścia w teren). Każda grupa powinna być wyposażona w apteczkę, wygodne obuwie i odpowiednią odzież.

Konkurs:  zajęcia w terenie połączone z praktycznymi zadaniami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy