Konkurs "Pomagajmy Ziemi codziennie"

W przeddzień Międzynarodowego dnia Ziemi -21.04.2015r. młodzież gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych spotkała się na V-tym już konkursie ekologicznym, który w tym roku szkolnym odbywał się pod hasłem „Pomagajmy Ziemi codziennie”.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań obejrzeliśmy prezentację multimedialną i  przypomnieliśmy pojęcia i znaki  związane z ekologią: odpady, makulatura, złom, kompost, segregacja, recykling.
Potem uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do rozwiązywania testu ekologicznego, krzyżówki, labiryntu. Oznaczali kolorami pojemniki na odpady i segregowali opakowania. Zawodnicy musieli także pogrupować zdania opisujące prawidłowe i nieprawidłowe postępowanie oraz  łącząc cyfry rozpoznać znak ekologiczny.
Wszyscy bardzo się starali, dobrze bawili, a co najważniejsze wykazali się dużą wrażliwością na potrzebę ochrony środowiska.  
Uczestnicy zostali nagrodzeni i obiecali ,że w przyszłym roku ponownie wezmą udział w konkursie.