Porozumienie o współpracy z Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

We wrześniu podpisane zostało porozumienie o współpracy między naszą placówką a Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Było to pewne sformalizowanie współpracy, która w rzeczywistości ma miejsce już od dłuższego czasu. Jednym z pierwszych "owoców" tej współpracy jest opracowanie przez grono pedagogów z naszego Ośrodka pod kierunkiem p. Justyny Maciejak projektu edukacyjnego "Stąd nasz ród - w 1050. rocznicę chrztu Polski". Projekt ten przeznaczony jest do realizacji w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci niesłyszących w całej Polsce, a jego celem jest umożliwienie uczniom niesłyszącym korzystanie z dóbr kultury, rozumiane jako sięganie do dziedzictwa kulturowego ojczyzny - zaznajomienie się z początkami państwa polskiego, odwiedzanie miejsc, gdzie w średniowieczu "biło serce naszego narodu" i gdzie zaczęła się nasza historia. Podczas realizacji tego projektu wykorzystywany będzie m.in. film "Wyspa pełna historii", który powstał we współpracy między obiema placówkami. Finałem realizacji projektu będzie konkurs zorganizowany przez Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu na przedstawienie pokazujące życie we wczesnym średniowieczu w Polsce (stroje, muzyka, potrawy itd.).
Ponadto w ramach podpisanego porozumienia - poza przygotowaniem w/w projektu edukacyjnego - Ośrodek będzie wspierał metodycznie różne inne działania Centrum w przedmiocie przygotowania oferty dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, natomiast wychowankowie Ośrodka będą mogli raz w miesiącu brać udział w nieodpłatnych zajęciach organizowanych przez Centrum, a także korzystać ze wsparcia merytorycznego przy realizacji różnych inicjatyw i projektów związanych z dziedzictwem Ostrowa Tumskiego i Śródki.

oprac. J.N.