Spotkanie z Mikołajem na sportowo

Dnia 9 grudnia 2015 roku odbyło się w naszym Ośrodku wydarzenie kończące  projekt pt.: „ Młody obywatel na sportowo”.  Spotkanie z Mikołajem na sportowo, bo pod taką nazwą przebiegła impreza było uwieńczeniem projektu, w którym brali udział wychowankowie naszego internatu.  Jego celem było zaplanowanie i zorganizowanie wydarzenia o charakterze sportowym, które jednocześnie komuś pomoże. Młodzież zdecydowała się przeprowadzić zawody dla dzieci pacjentów Hospicjum Palium w Poznaniu i ich opiekunów. Podczas zabaw mikołajkowych uczestnicy zmagali się między innymi w konkurencjach takich jak: „bieg z bombką”, „rzut prezentem” czy „rysowanie choinki”.  Po wszystkich zabawach na sali gimnastycznej dzieci udały się do stołówki,  gdzie czekał na nie Mikołaj z prezentami. Całe przedsięwzięcie było doskonałą okazją do integracji młodzieży, uwrażliwienia na potrzeby innych osób oraz możliwością samodzielnego  planowania  i organizacji.  Wszyscy uczestnicy projektu w aktywny sposób doskonale się bawili jednocześnie pomagając innym.

Joanna Grygiel    
Karol Iwańczyk