Osoba z niepełnosprawnością bez barier

W dniu 02.12.2015 młodzież z naszego Ośrodka uczestniczyła w projekcie  pt. „Osoba z niepełnosprawnością bez barier”. Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej na Os. Lecha w Poznaniu. W projekcie uczestniczyła Karolina Drgas, Martyna Gajzler oraz Edmund Starszak. Efektem wizyty naszej młodzieży było przełamanie bariery komunikacyjnej oraz budowanie wzajemnego zrozumienia, eliminowanie obaw i lęków przed wzajemnymi kontaktami z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. Uczniowie uczyli się tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, na jego odmienne postawy i oczekiwania. Nasza młodzież zdobyła ogromną życzliwość wśród uczniów słyszących. Uczyła ich podstawowych zwrotów języka migowego za co bardzo im dziękuję. Uczniowie pokazali, że sytuacje o charakterze dyskryminującym znikają wśród dzieci i dorosłych. Uczniowie nawiązali również nowe znajomości. Zobaczyli, że osoba z niepełnosprawnością może pokonać wszelkie bariery i osiągnąć sukcesy życiowe oraz zawodowe.

Sylwia Świerzewska