Podsumowanie warsztatów teoretycznych

W dniach 14-15 kwietnia 2016r. miały miejsce w poznańskim Ośrodku warsztaty „Wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu – Od niemowlaka do przedszkolaka”. Prowadzącą była p. Lidia Lempart z wrocławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Rodzin i Dzieci z Wadą Słuchu OraToR. Uczestnicy przybyli z Krakowa, Gdańska, Jarocina, Leszna, Bydgoszczy i oczywiście Poznania.
Była to pierwsza z dwóch część warsztatów: teoretyczno-dyskusyjna. Spotkanie jest owocem współpracy ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju oddziału poznańskiego oraz wrocławskiego OraToR'a. Podjęta tematyka była kontynuacją zagadnień poruszanych podczas ubiegłorocznej konferencji dotyczącej rehabilitacji dzieci z wadą słuchu. Pani Lempart przedstawiła swój autorski Program 7 kroków, strategie i techniki metody audytywno-werbalnej w rehabilitacji dzieci po 13 miesiącu życia, a także wykorzystując najnowszą wiedzę neurologiczną, wykazała, że mowa jest ruchem. Zaprezentowany materiał filmowy bogato obrazował przedstawiane treści. Wszelkie pytania ze strony uczestników wyjaśniane były z dużym zaangażowaniem prowadzącej. Zdaniem terapeutki holistyczne podejście do rodzin z dzieckiem niesłyszącym jest podstawą wspierania rozwoju zarówno dziecka jak i funkcjonowania rodziny.
Dwa dni dały uczestnikom okazję do wymiany doświadczeń zawodowych, przyczyniły się do wyjaśnienia myśli i poglądów, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania, a także posłużyły jako inspiracja w dalszej pracy zawodowej. Z zaciekawieniem oczekujemy drugiej części warsztatów – praktycznej, na którą p. Lidia zaprosiła do swojej wrocławskiej placówki.
Bożena Górska-Smyk