Podsumowanie warsztatów praktycznych w Oratorze

W dniach 5-6 maja we wrocławskim Ośrodku OraToR odbyła się druga praktyczna część warsztatów „Wspomaganie rozwoju dziecka - Od niemowlaka do przedszkolaka”.
    Prowadząca Pani Lidia Lempart zapoznała uczestników z historią Stowarzyszenia OraToR, przedstawiła strukturę zajęciową, czyli formy zajęć terapeutycznych, z jakich mogą korzystać dzieci i rodzice zgłaszający się do ośrodka. Prowadząca dogłębnie wyjaśniła idee i założenia pracy z rodzicami oraz dziećmi, podkreślając, że wada słuchu jest czynnikiem wpływającym na rozwój nie tylko życia dziecka, ale całego współżycia rodzinnego. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć zajęcia terapii indywidualnej prowadzone przez panie  L. Lempart, B. Wielebińską, M. Markiewicz oraz zajęcia treningu grupowego. Wartościowym spotkaniem była rozmowa z nastoletnim absolwentem OraToR'a oraz jego mamą na temat ich losów życiowych - wielkiej determinacji, z jaką dążyli do umiejętności posługiwania się mową przez chłopca oraz odnalezienia się w szkole w środowisku rówieśników słyszących. Hospitowane zajęcia dały pełny obraz wykorzystania metody audytywno-werbalnej podczas terapii dzieci niesłyszących. Każdy indywidualnie miał możliwość dokonać konfrontacji własnych doświadczeń z doświadczeniami wypracowanymi przez lata działalności oratorskiej szkoły. Obserwacje motywowały uczestników do snucia refleksji na temat własnego warsztatu pracy - Co można zrobić inaczej? Co funkcjonuje właściwie? Co nowego można zastosować? A z czego nie warto rezygnować?  Spotkanie terapeutów różnej profesji – pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów słuchu i mowy było okazją do wymiany doświadczeń zawodowych – różnych aspektów tego samego kierunku działania.
    Serdeczna atmosfera towarzyszyła przez całe dwa dni warsztatów, a wyrazy zapewnienia kontynuacji współpracy i propozycje tematów kolejnych szkoleń spotkanie zakończyły.

Bożena Górska-Smyk
w imieniu Zespołu WWR