XX Jubileuszowy Międzynarodowy Miting Pływacki

W dniach 26-27.11.2016r odbył się XX Jubileuszowy Międzynarodowy Miting Pływacki Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu. W zawodach wzięło udział ok. 120 osób z 5 państw : Ukrainy, Kazachstanu, Łotwy, Białorusi  ( Mińsk , Gomel ) i Polski. Były to nasze najliczniejsze i największe zawody pływackie od wielu lat. Poziom zawodów był na bardzo wysokim poziomie sportowym, ponieważ przyjechali do nas zawodnicy posiadający aktualne rekordy świata, aktualni mistrzowie olimpijscy oraz członkowie kadry narodowej w pływania niesłyszących w/w państw. Najlepszym zawodnikiem z Polski został Jakub Kramarczyk a zawodniczką Julia Chmielewska.

Wręczanie nagród

Uczestnicy zawodów