Wycieczka do Szreniawy

Wzorem lat ubiegłych, w okresie przedświątecznym Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zorganizowało imprezę edukacyjną z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej.

W tegorocznym spotkaniu pod tytułem „Święta miodowym piernikiem pachnące”, które odbyło się w czwartek – 8 grudnia 2016 r. uczestniczyli uczniowie klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej oraz klasa 5b szkoły podstawowej z naszego ośrodka.

Dzieci obejrzały przedstawienie w wykonaniu aktorów „Dobrego Teatru” z Poznania, którzy przybliżyli nam zwyczaje i obrzędy świąteczne. Dużą atrakcją były zajęcia warsztatowe, w trakcie których nasi uczniowie dekorowali pierniki, oglądanie żywej szopki bożonarodzeniowej oraz zwiedzanie pomieszczeń gospodarczych ze zwierzętami hodowlanymi. Dzieci spotkały się także z twórcami ludowymi, podziwiały ich wytwory oraz obserwowały wyrób świec z wosku pszczelego. Pracownicy muzeum - jak zawsze - spisali się na medal, zapewniając naszym dzieciom moc wrażeń i atrakcji.

Lucyna Miszczak

Przedstawienie

Zajęcia warsztatowe

Wytwory twórców ludowych