Spotkanie ze studentami

Dnia 9 stycznia 2017 roku w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu grupa słuchaczy Politechniki Poznańskiej studiujących na kierunku Inżynieria Komunikacji  Interpersonalnej i public relations  wysłuchała wykładu na temat „Specyfika procesów komunikacji  uczniów niesłyszących”. Słuchacze dowiedzieli się jakie sposoby komunikacji dostępne są osobom niesłyszącym, oraz jakie wyzwania stoją przed uczniami, ich rodzinami i nauczycielami w procesie kształtowania szeroko rozumianych kompetencji językowych. Wykład poprowadziła Tatiana Hylla.