Projekt "Ośrodek Tolerancji"

W roku szkolnym 2016/2017 młodzież gimnazjum uczestniczyła w projekcie „Ośrodek tolerancji"
Uczniowie wspierani przez nauczycieli i wychowawców podjęli szereg różnorodnych działań:
 ·         wypełniali  ankietę" Czy jestem tolerancyjny?",
 ·         brali udział  w warsztatach przygotowanych przez psychologa i pedagoga szkolnego na temat „ Co to jest tolerancja i nietolerancja?", „ Inny, ale równy", „ Ja - inni",
 ·         odwiedzili meczet, cerkiew , synagogę i kościół baptystów,
 ·         wykonywali prace plastyczne,
 ·         spotkali się z podróżnikami, którzy byli w Gabonie i Kamerunie,
 ·         analizowali wiersz S. Sojki pt. „Tolerancja",
 ·         przygotowali dekalog tolerancji. Ze zrealizowanych działań przygotowano wystawy zdjęć i plakatów, prezentacje multimedialne.
Obchodzono także  Dni Otwarte Tolerancji. Projekt skończył się, ale w dalszym ciągu  postaramy się pamiętać i  przestrzegać dekalogu
 „Tolerancja = Szacunek to: 1. Szanuję 2. Rozmawiam 3. Bawię się 4. Współpracuję 5. Bronię 6. Słucham 7. Opiekuję się 8. Pomagam 9. Tłumaczę 10. Lubię".