W gościnie u Reformatów na Śródce

W sobotę tj. 20 maja 2017 zakończyliśmy realizację projektu pt. „W gościnie u Reformatów na Śródce”.
Zadaniem naszym było:
- zebrać jak najwięcej informacji o Reformatach – zakonnikach, którzy ponad 300 lat temu zamieszkiwali w murach naszego internatu,
- przygotować krótka inscenizację na temat Reformatów,
- opracować ulotkę informacyjną,
- przygotować internat na Noc Muzeów.

W realizacji powyższych zadań pomogli nam starsi koledzy z grupy VI oraz Marcin Czekała.
Pragniemy również gorąco podziękować wszystkim nauczycielom, którzy wsparli nas w działaniu.
Dziękujemy: pani Joannie Tomczak, Annie Zgoła, Elżbiecie Jastrzębskiej, Oldze Krzyżańskiej, Dominice Wasilewskiej, Elżbiecie Majerczak, Jolancie Lewandowskiej, Sylwi Świerzewskiej, panu Karolowi Iwańczykowi i Arturowi Gockiemu, Dominikowi Kuhn
Klasa IA     gimnazjum