Poznaj Śródkę i Ostrów Tumski

Zapraszamy na Grę Miejską „Poznaj Śródkę i Ostrów Tumski”. Gra odbędzie się 20 czerwca, we wtorek. Start o godzinie 10.00 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących.
W przygotowanie gry zaangażowały się wszystkie instytucje kultury, oświaty i edukacji Śródki i Ostrowa Tumskiego, a koordynatorem jest Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących.
Projekt został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
Partnerem projektu jest ENEA.
Gra odbędzie się według następującego planu:

punkt 1 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - reformaci (wiek XVII), miejsce: internat ośrodka, dawny klasztor reformatów,
punkt 2 Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
punkt 3 Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - uzyskanie praw miejskich przez Śródkę ( XIII w.) miejsce: Mural Śródecki,
punkt 4  Arcybiskupie Seminarium Duchowne - przybycie biskupa Jordana do Polski. Miejsce - most Jordana,
punkt 5 Arcybiskupie Seminarium Duchowne - chrzest Polski (wiek X). Miejsce - plac przed katedrą,
punkt 6 Muzeum Archikatedralne - wiek XVI,biskup Lubrański i jego Akademia. Miejsce: wirydarz muzeum,
punkt 7 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej - Ksiądz kardynał August Hlond i jego życie – wiek XX,
punkt 8 Genius loci - początki grodu poznańskiego, wały obronne ( wiek X). Miejsce Muzeum Genius loci,
punkt 9 Brama Poznania ICHOT - posterunek wojsk pruskich (wiek XIX), miejsce: Śluza Katedralna,
punkt 10 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 2 - Tadeusz Szeligowski - wiek XX.

•    Każde stanowisko uczy i bawi jednocześnie, przygotowując zadania, zagadki historyczne, quizy itd.
•    Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej trasy, przy pomocy mapy.
•    Pokonując trasę, uczestnicy wykonują dodatkowe zadania umieszczone w różnych, historycznych miejscach Śródki i Ostrowa Tumskiego na kodach QR i zdobywają punkty, liczone na specjalnie przygotowanej karcie do gry.
•    Uczestnicy grają w zespołach 10-20 osobowych (oraz opiekun).
•    Po zaliczeniu całej trasy i zebraniu wszystkich punktów, grupy dzieci i młodzieży udają się na stadion POSiR, gdzie będą przygotowane gry i zabawy sportowe.
•    Zakończenie gry przewidziane jest na terenie Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, gdzie uczestnicy otrzymają poczęstunek.
•    Każdy uczestnik otrzyma specjalny certyfikat Detektywa Historii.