Pamiętajmy o śp. Ewie Gibowskiej

Dnia 21 stycznia 2017 zmarła Pani Ewa Gibowska, emerytowana nauczycielka Ośrodka. Pracowała w naszym ośrodku do czerwca 2017r. Nagła i ciężka choroba zmusiła Panią Ewę do rezygnacji z pracy, którą tak bardzo kochała.
W naszej pamięci Pani Ewa Gibowska pozostanie jako profesjonalny nauczyciel matematyki, człowiek wielkiego serca, ogromnej życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
Pogrzeb odbył się 29 stycznia.

Msze święte od dyrekcji i pracowników OSW dla Dzieci Niesłyszących w intencji Ewy odbędą się w kościele św. Jana Jerozolimskiego 4 lutego o 15.00, 5 lutego o 7.30 i 26 lutego o 7.30.