Warsztaty dla surdpedagogów z Polski i Niemiec

W kwietniu przebywała w naszym Ośrodku delegacja nauczycieli ze szkoły dla niesłyszących w Poczdamie. Nowa pani Dyrektor, pani Maren von Halle chciała poznać całą Dyrekcję naszego Ośrodka oraz szkołę, z którą Wilhelm-von-Türk współpracuje nieprzerwanie od 10 lat. Kolejnym celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie pracy z uczniem z zaburzeniami słuchu i mowy w Polsce i w Niemczech. Nasi goście byli zainteresowani tym, jak funkcjonuje nasz Ośrodek, jaka jest jego struktura i  nasza misja oraz jak ją realizujemy. W sumie odbyły się trzy spotkania  merytoryczne, zajęcia pokazowe (lekcje i zajęcia specjalistyczne) oraz pokaz spektaklu teatralnego z udziałem naszych uczniów.
Zobacz galerię fotografii

                                                                                          M. Kopczyńska-Urbaniak, M. Gibowska